Inimesed ajas I ja II

2009

Avita

Õpikust ja töövihikust koosnev komplekt tutvustab ajalugu inimliku kogemuse kujutamise kaudu. Uuele õppeainele lähenetakse läbi ajalooliste isikute, kelle elu ja tegevuse kaudu avanevad erinevate ajastute ja ühiskondade olulisemaid tahud. 

Isikute galerii on kirev: leidub nii tavapäraseid valitsejaid ja väejuhte kui ka vähemtuntud meresõitjaid, kroonikuid, kaupmehi, leiutajaid, teadlasi ja muusikuid, vaimulikke ja ilmikuid, mehi ja naisi. Nende elukäike kirjeldades tõmmatakse mõtteline ajatelg läbi Euroopa ajaloo kiviajast tänapäeva.

KKK:

K: Kooliõpikut ei nimetata just sageli loominguliste saavutuste hulgas? Peetakse vist pigem käsiraamatuks?

V: Kuidas keegi. Minu jaoks on õpikute kirjutamine osa professionaalsest tegevusest ajaloolase ja kasvatusteadlasena. Ja päris kindlasti on see loominguline töö.

K: Kuid see pole siiski mõeldud laiale lugejaskonnale?

V: Kirjutasin selle nii, et see sobiks nii asja kui lõbu pärast lugemiseks. Kui jätta kõrvale kooliõpiku tavapärane arsenal nagu mõisted ja küsimused peatükkide lõpus, siis võib seda võtta kui üldharivat ekskursiooni läbi inimkonna ajaloo. Sobib igaühele.

K: Kas õpiku puhul saab küsida, et millest see räägib?

V: Räägib teadlastest ja leiutajatest, kaupmeestest ja maailmaränduritest, riigijuhtidest ja usuinimestest, lastest ja väejuhtidest, kunstnikest ja ehitajatest. Inimestest nagu sina ja mina. Meist kõigist.